MODERN ELMILJÖ OCH PRAKTISK ELLÄRA 

PAR TEKNIKUMPAR TEKNIKUM
PAR TEKNIKUM
Välkommen till vårt koncept för Praktisk Ellära. Här presenterar vi de olika delar som ingår i kursmaterialet och hur de hjälper dig att nå kursmålen. Det är tryckta och digitala läromedel, webb-baserat material och praktisk övningsutrustning. Du kan även hålla dig uppdaterad med vilka nyheter som lagts till och vad som är justerat och uppdaterat i de befintliga läromedlen. Ändringar och nyheter presenteras löpande. Det är en viktigt sak eftersom materialet är dynamiskt och ändras och utvecklas över tid i takt med utvecklingen.