DET KOMPLETTA ELNÄTET

PE 3

EN MODELL AV ETT DISTRIBUTIONSNÄT BESTÅENDE AV ett HÖGSPÄNNINGs-nät t EX 20 KV OCH ETT LÅGSPÄNNINGSNÄT 400 V MED ETT ELLER FLERA ANSLUTNA FASTIGHETER. 

Två transformatorer som kan ta upp spänningen till 690 V som leds över kraftledningen, och sedan ta ner den till 400 V. Ett lågspänningsnät 400 V kan byggas med flera anslutna modeller av fastigheter med vardera tre elcentraler.
Kraftledningsstolparna har uttag för linjemodeller. Ett fördelningsskåp i lågspänningsnätet fördelar till de olika anslutna fastigheterna. Till varje fastighet följer en elcentral med lastfrånskiljare, jordfelsbrytare, dvärgbrytare och indikeringar för varje fas.
Modellen kan användas under hela utbildningen, från att ge eleverna  en visuell teoretisk översikt över ett helt elsystem, till att utföra praktiska övningar i alla dess olika delar från transformator till last. I och med att modellen är verklig med verkliga laster, kommer de övningar som görs att vara realistiska. Modellen ger läraren en mycket stor möjlighet att skapa nästan vilken som helst förutsättning som kan uppstå i ett verkligt elsystem.

Modellen innehåller följande delar:
2 st L04-1  Transformator
3 st L04-5  Kraftledningsstolpe
1 st L04-6  Fördelningsskåp
1 st L06-2  Anslutningsenhet Bas 1
        Labbsladd
        L06-3  Anslutningsenhet mellan (en för varje ansluten fastighet)
        till modellen ansluts L01-1  Elkvalite fastighet (1-4 st)
​​​​​​​      

Bord11FordelningFordelning2Kraftstolpe2LaborationsbordrandomTransformator