ELPROGRAMMET / DRAGONSKOLAN UMEÅ - september -17

Dragonskolan i Umeå är med sina ca 2400 elever en av sveriges största gymnasieskolor.

Elprogrammet omfattar 64 elever i varje årskull och har inriktningarna Automation, Dator och kommunikation, Elteknik och Energiteknik.
På Elteknik hittar vi Johan Lindahl. Han har varit på elprogrammet i sju år och har nu hand om kurserna Praktisk Ellära och Elkraftteknik i åk 2.
Vi frågar vad det är han tycker bäst om med yrket?
”-Det är att jobba med intresserade elever. Att se hur eleverna lär sig yrket. De går ju från åk 9 till anställningsbara duktiga elektriker”
Johan har ambitioner och mål som driver honom, det lyser igenom när vi pratar.
”-Alla som går elteknik  ska bli konkurrenskraftiga elektriker, så bra som möjligt ” säger Johan.

Praktisk ellära

Vi frågar hur han har lagt upp kursen praktisk ellära? Johan berättar att man kör Praktisk Ellära och Elkraftteknik parallellt efter ett givet schema  på 2 veckors intervall. Syftet är att blanda teoretiskt lärande med praktiskt arbete. Det gör också att Johan blir mer flexibel.
”-Vi delar upp kursmomenten i block. Där ingår delar från praktisk ellära och elkraftteknik. Eleverna tycker de är väldigt fria, men allt är planerat. Jag  kan anpassa momenten inom blocket efter förutsättningarna. Jag väljer t ex att göra teorigenomgångar när jag ser att eleverna är  mer mottagliga. för det”

"GÅR DE IGENOM ALLA PUNKTER i övningarna SÅ VET JAG ATT DE KAN ELLÄRAN. " 

Varje elev ett eget testinstrument som de  lär sig använda och blir väl förtrogna med vid de praktiska övningarna.
Johan Lindahl  instruerar eleverna  Lukas Svensson och Simon Saarikari som just börjat de praktiska övningarna med  Ellära Combi.

ELLÄRA COMBI

På hösten gör man praktiska övningar t o m v 51. På skolan använder man Ellära Combi övningsutrustning. Vi undrar förstås varför? Vad tillför det undervisningen?
”-Materialet passar oss bra för det är självgående. " berättar Johan. "De får en liten teoretisk genomgång sedan behöver de bara följa instruktionerna. De behöver lite stöd när de är igång. Det passar bra mot teorin och ger en grundläggande förståelse för elsystemet. Går de igenom alla punkter så vet jag att de kan elläran”.
 -Så du menar att du förlitar dig på att övningarna gör jobbet så att säga?
-”Ja, det kan man säga. Vi köper alltid övningsboken och kör efter den, den är svår att ersätta.” 

Testinstrument

Vi ser att eleverna använder sina vanliga testinstrument. Johan visar de mätinstrument de köpt in till varje elev. Han påpekar nyttan av att använda samma instrument i övningarna som de använder ute  i elanläggningarna och i övningsbåsen. 
-"De blir väl förtrogna med dem och  de använder dem dagligen. När de sedan mäter i en verklig anläggning känner de igen spänningarna och kan tolka mätvärdena.”
Vår kommentar blir:  Det är roligt när en lärare kan lita på att ett läromedel hjälper honom att nå målet och att det blir ett stöd för det praktiska arbetet.