E o M 1E o M 1
E o M 1

SKÄRMNING AV EL OCH MAGNETFÄLT  / EMC  L07-1

I elanläggningar installeras avskärmningar för elektriska och magnetiska fält. Denna modul gör det möjligt att uppleva olika metallers förmåga att dämpa magnetfält. Konduktiv skärmning och virvelströmsskärmning.
Nätkonstruktioner används för skärmning av E-fält i olika frekvenser. 50 Hz 30 kHz. Laster utgörs av magnetisk transformator och HF-don. 
Levereras komplett alla delar  i väska
E o M 2E o M 2
E o M 2