EL/ENERGIPROGRAMMET  TEKNIKUM I VÄXJÖ  januari - 16

Först ut i vår presentation av skolor som använder Modern Elmiljö är El och energiprogrammet  på Teknikum i Växjö. Elprogrammet på Teknikum har tre inriktningar: Automation, Dator / kommunikation och Elteknik. Elteknik har sammanlagt 45 elever 2016. 

Vi träffar Kent Rosén, lärare i Elteknik.  Kent ligger bakom ett praktiskt tänkande och en installation som imponerar på alla besökare. Tidningar har gjort reportage, och  kraftbolag har velat samarbeta kring utbildning när de besökt Teknikum.
Kent berättar att det hela började när man inför starten av GY 11 behövde nya läromedel. Den praktiska utrustning man hade sedan tidigare var inte längre tillämpbar. Hösten 2012 hölls en kursdag på Brinellgymnasiet i Nässjö om den nya kursen Praktisk Ellära. Här hade man sedan tidigare tagit initiativ till att installera en komplett elnätsmodell från Modern Elmiljö och hade även byggt en tilltalande miljö kring den. Kent blev inspirerad. ".jag såg möjligheter att använda konceptet i flera kurser och göra det med lokal tillämpning." säger Kent. Sagt och gjort. Rektorn var med på noterna. Under sommaren 2013 lade Kent ner ca 200 timmar på att skapa en miljö som eleverna kunde känna igen från sin vardag.  
                                                                                                              Kent Rosén Teknikum >
Teknikum11Teknikum11
Kent Rosen vid sin egen installation
IMG 0073IMG 0073
IMG 0073
< Kent Rosen på besök i Nässjö
Han planerade, sågade, limmade och skruvade. Resultatet blev en omfattaden elnätsmodell med tydliga kännetecken från Växjö.  En transformator heter Forsmarks kraftverk, en annan har namnet från en lokal kraftstation. Kabelkanalen som döljer installationen har blivit storgatan i Växjö och övningsfastigheterna har namn på kända kvarter i staden.
"Målet är att eleverna skall relatera till verkligheten"  säger Kent.  "För en 16-åring är el två hål i väggen. Att visa dem eldistribution på en bild är en sak, men att visa det som det ser ut i verkligheten är något annat, det är lättare att förstå. När eleverna ser en bild säger de "aha". När de ser det här säger de "aha" snabbare och de förstår varför de behöver kunna ellära."

"när de ser det här säger de aha snabbare och förstår varför de behöver kunna ellära"


Flera kurser
Lärarna använder anläggningen från starten i åk 1 tills de slutar i åk 3. På elprogrammet återkommer man till den i flera kurser. Elektromekanik, Praktisk Ellära, Elkraftteknik, Elinstallation och även motorstyrning.
"Anläggningen spar tid åt oss, eleverna får ett sammanhang för alla sina nya kunskaper" säger Kent.
"De förstår lättare och det ger oss möjligheter som vi inte haft. Om en elev frågar vad en sugtransformator är
kopplar vi upp och visar praktiskt.
"
Vår kommentar blir: Ett bra läromedel är flexibelt. Det är roligt att se att initiativ och ideér från ett lärarlag på en skola kan inspirera lärare på en annan skola att förbättra sin egen undervisning. Att de kan göra det så att det passar sitt eget lärarlags och sina egna elevers förutsättningar är mycket positivt.
DSC 0155El 2bEleverFordelning1Fordelning2IMG 1417IMG 1421IMG 1422IMG 1430IMG 1431