BESSEMERGYMNASIET SANDVIKEN OCH EN KLASSIKER 20 ÅR

vad gör en klassiker? det som definierar en klassiker är att den först och främst är tidlös. ytterligare definition är att den har stora kvalitéer. så Vi tycker faktiskt att övningsmodellen "Elnätet i praktiken" är en klassiker. vad tycker du?

När den första prototypen av "Elnätet i praktiken" tillverkades, var målsättningen att göra en övningsmodell som efterliknade ett vanligt elnät i en svensk fastighet.
Det skulle vara tydligt och verklighetstroget. Utformningen präglades av tanken att inte simulera något som finns i verkligheten. Istället skulle modellen återge det, så tydligt som möjligt.
Den första modellen tillverkades 2001. Den hade träram och en enkel display. Sedan dess har den utvecklats i flera steg. 2021 kom den senaste uppdateringen. Ny design, större flexibilitet och tydligare märkning. Modellen är nu extremt tålig och lätt att underhålla. De som tillverkades för 15 år sedan, då metallkonstrukti-onen introducerades används fortfarande i skolmiljön som ju kan vara tuff.
Under åren har modellen använts i såväl grundutbildning på gymnasienivå, vuxenutbildning, YH och behörighetsutbildningar. Där är den ett återkommande kursmoment.    Det är tidlöst - en klassiker!

BESSEMERGYMNASIET I SANDVIKEN VAR DET ELPROGRAM SOM KÖPTE IN DET ALLRA FÖRSTA EXEMPLARET AV "ELNÄTET I PRAKTIKEN". DET VAR I FEBRUARI 2001. 

På Bessemergymnasiet går idag 1100 elever. Sandviken är en stad som präglas av Sandvik AB och det gör även utbildningen, som har en valbar inriktning som Industrielektriker. 2001 arbetade Kjell-Arne Hansson vid elprogrammet vid Bessemer. Han var lärare där fram till 2017 då han gick i pension. Eftersom han var den första lärare som började använda utrustningen så är vi förstås nyfikna på vad hans erfarenhet är av så många års användning?
- Jag tycker det har varit helt suveränt. Dels är det för att man får jobba med nätspänning. Då får man in det      här med elsäkerheten också och hur viktigt det är att eleverna tänker till och bryter innan de går in och jobbar och kopplar. 
- En annan sak är att det går så fort att koppla om och göra mätningar. Grejen är att eleven hela tiden lär sig genom mätningarna. Jag tyckte det var otroligt bra att man kan se vad som händer i nätet med olika laster.
Att använda resistiva laster som glödlampor är oslagbart. Då får man även nytta av ljuseffekten.

Nu undrar vi, hur var responsen hos eleverna?

- När man arbetade med utrustningen kunde man få en elev att tänka: "Jaha, det är så det fungerar!"
​​​​​​​

-Under slutet av min tid arbetade jag också med yrkeshögskolan med vuxenelever. Så jag hade med utrustningen dit. Det fungerade lika bra där, det såg jag på utvärderingarna. De tyckte det var bra.
20 års flitig användning på utbildningsenheter runt om i landet talar sitt tydliga språk. "Elnätet i praktiken" levererar!

Vad blir vår kommentar till Kjell-Arnes erfarenhet? 
Vi tycker han fångar själva kärnan med att använda "Elnätet i praktiken", nämligen den aha-upplevelse användaren får. Vi citerar Kjell-Arne igen:

"NÄR MAN ARBETAR MED UTRUSTNINGEN FÅR MAN EN ELEV ATT TÄNKA: JAHA, DET ÄR SÅ DET FUNGERAR!"

Det är klassiskt!