HUR KAN JAG ANVÄNDA LÄROMEDLEN I MIN UNDERVISNING?

VerktygsladaVerktygslada
Verktygslada
Hur kan du bäst nå målet, glada elever som tar kunskapen med sig från skolan som en del av sig själv? Vi tror inte att det bästa är att styra ditt sätt att lägga upp undervisningen i detalj. Varje lärare är unik och har sitt eget  sätt att vilja förmedla kunskap. Elever är också unika och olika förutsättningar ställer olika krav på materialet.

Vi har därför gjort ett material med en tydlig pedagogisk tanke. Det är visuellt, realistiskt och praktiskt. Du kanske uppskattar det som en bra peagogisk metod? Kanske du också uppskattar att  det är även är flexibelt. Vi har valt att göra en verktygslåda med pedagogiska verktyg som vart och ett fyller sin funktion på ett effektivt sätt. Tillsammans uppfyller de kursmålen. Men du har friheten att välja hur, när och på vilket sätt du vill använda dem. Även det praktiska övningsmaterialet erbjuder fullständig frihet i hur det ska användas. De är inte låsta till vissa givna övningar. De kan så mycket mer.
​​​​​​​
De studiematerial som finns är gjort med tanke på att eleven skall vara självgående. Här nedan beskrivs vad de olika verktygen kan göra.  Låt dem arbeta tillsammans.  Men du kan även välja delar av dem. Varje verktyg kan användas enskilt i samband med andra läromedel. De fungerar utmärkt som ett självständigt material bland andra. Om du  är övertygad om att ett annat läromedel är viktigt men ser att något av de här verktygen  kan fylla luckor i den undervisningen. Använd dem då. De fungerar där också.Ladda ner Broschyr>>

Teori o PraktikiTeori o Praktiki
Teori o Praktiki

1. faktabok

Faktaboken ger eleven en tydlig helhetsbild av hur elsystemet fungerar från generator till last: Distribution, skyddsledarfunktion, neutralledarens funktion, systemuppbyggnad och olika lasters inverkan. Den fördel boken har är att den på ett logiskt sätt lägger kunskap till kunskap som ger eleven en klar helhetsbild. Ju snabbare eleven får en helhetsbild, desto lättare har han att lära sig andra saker eftersom han har ett sammanhang att relatera till. Använd det genomtänkta bildmaterialet.
Teori o Praktik DigiTeori o Praktik Digi
Teori o Praktik Digi

2. E-Boken

E-boken är ett viktigt verktyg när läraren har ett ex. E-boken gör det möjligt att projicera bilderna i boken på storbild, alternativt kopiera dem till ett presentationsprogram eller köra dem som bildspel. Repetera med klassen med hjälp av bilder och de animationer som finns i boken. Du kan även integrera eget material i e-boken och dela det med dina elever. För elever med behov finns talsyntes, en mycket uppskattad funktion.

vningarvningar
vningar

3. INSTUDERING OCH       
     ÖVNINGAR

Övningsboken gör eleven självgående.
Den hjälper honom att slå fast de viktiga lärdomarna och ger tillfälle till att träna matematiska uppgifter etc.
Övningsboken är grundligt utformad och upplevs inte "grund" med ett antal schematiska frågor. Den innehåller varierande former av sätt att lyfta fram de olika frågeställningar.

OmslagPE1OmslagPE1
OmslagPE1
PE1bPE1b
PE1b

4. Praktiska övningar      Del 1

Vårt koncept för att lära sig grundläg-gande ellära som Ohms lag, serie- och parallellkoppling med Kirchoffs lagar och fasförskjutning görs helt genom praktisk övning. Genom att koppla, mäta, känna och se kan eleven dra rätta slutsatser och genom sin egen upplevelse förstå elläran. Ju tidigare det här materialet sätts igång desto bättre. Du kan börja redan i ettan.
Materialet gör eleven självgående och de jobbar gärna två och två. Eleven lär sig verkligen använda mätinstrument praktiskt och det är ellära de kommer ihåg!
​​​​​​​Övningsutrustning PE 1.

webbfragorwebbfragor
webbfragor

5. Kunskapstest för
    praktiska övningar

Webb-baserat test. Stort urval av övningar för att fånga upp lärdomarna av de praktiska övningarna och framförallt tillämpa dem praktiskt. Leder till att eleven kan förstå principerna och tillämpa dem i olika praktiska situationer.

Elnatet2Elnatet2
Elnatet
L01 1 ElkvaliteL01 1 Elkvalite
L01 1 Elkvalite

6. Praktiska övningar
     Del 2

Det här materialet låter eleven se i praktiken allt det som har att göra med ett vanligt elnät. Det ger eleven många aha-upplevelser att se saker i verkligheten, även efter det att man läst om det. Det befäster kunskapen på ett oslagbart sätt. TN-C/TN-S, olika laster, elkvalité etc. Förutom de självgående övningarna medger övningsanläggningen att du kan koppla upp och visa nästan vilken situation som helst i en elanläggning. Ett mycket bra verktyg till att koppla upp och visa de elever som ännu inte förstått. Övningar här kan köras parallellt med arbetet i faktaboken.
Övningsutrustning PE2.

Se exempel på hur man använder en tångamperemeter och tolkar mätvärden. Motriktade magnetfält.

Se exempel på hur man enkelt  jämför symmetrisk och osymmetrisk last och lär sig tolka mätvärden.

Se exempel på hur man enkelt  ser hur en vagabonderande ström uppstår, vilka vägar den tar och hur den mäts.

Se exempel på hur övertoner i neutralledaren uppträder och hur de mäts.