HUR UTVECKLAS LÄROMEDLET ÖVER TID?

lyfterlyfter
lyfter
Vår ambition är att läromedlet Ellära i Teori och Praktik alltid skall vara uppdaterat mot aktuell läroplan men öven mot gällande normer och regler. Du skall kunna känna dig trygg med att läromedlet inte går ur tiden. Sådant har traditionellt inte varit så lätt när man varit låst till tryckta böcker. Men i och med att e-böcker är tillgängliga kan innehållet ändras och uppdateras kontinuerligt. Så även om man har tryckta böcker i en klass kan lärarens e-bok alltid ha den senaste informationen. Därför kan material som vid behov efterfrågas omgående införlivas i materialet. Berätta gärna för oss om det är något du saknar i läromedlet.
​​​​​​​
Den praktiska övningsutrustningen kan också användas med nya tillämpningar.
Här på sidan hittar du en logg över de ändringar vi gör i materialet över tid.
Nyheter, uppdaterad info, korrigerade felaktigheter etc.