VAD INGÅR I KONCEPTET FÖR PRAKTISK ELLÄRA?

Tryckta böcker. Faktabok med tillhörande övnings och instuderingsbok. Faktabok finns som digital interaktiv version med talsyntes och många andra pedagogiska funktioner. Förutom det teoretiska materialet finns kompletta system av praktisk övningsutrustning som ger möjlighet att träna allt från grundläggande ellära med DC till verkliga elnät med 400 V AC med full realism. Tryckta böcker finns för de praktiska övningarna. Webbverktyg för självtester. Fler digitala versioner planeras.
Teori o PraktikiTeori o Praktiki
Teori o Praktiki
Ellära i Teori och Praktik Faktabok
Tryckt 228 sidor

En o trefasEn o trefas
En o trefas
Ellära Enfas och Trefas  Övningar Del 1
Studiematerila för praktiska övningar
i grundläggande ellära, Ohm/Kirchoff
3-fas effekter Y/D.
Tryckt  142 sidor   FACIT
Se sidor ur boken>>

44
4
Teori o Praktik DigiTeori o Praktik Digi
Teori o Praktik Digi
Ellära i Teori och praktik
​​​​​​​Interaktiv  Elevbok

​​​​​​​Prova demo>>

1 o 3 fas uppfoljn1 o 3 fas uppfoljn
1 o 3 fas uppfoljn
Interaktivt online

Praktisk övningsutrustning för både grundläggande ellära i enfaskretsar samt trefaseffekter Y/D. Nr.  PE 1
Teori o Praktik DigiTeori o Praktik Digi
Teori o Praktik Digi
Ellära i Teori och Praktik
Interaktiv Lärarbok


Elnatet2Elnatet2
Elnatet
Ellära Elnätet i praktiken Övningar Del2
Studiematerial för praktiska övningar i ett fungerande elnät. 

PE 1PE 1
PE 1
vningarvningar
vningar
Ellära  Teoretiska övningar
Instudering och övningsbok till faktaboken Ellära i Teori och praktik.
Tryckt  146 sidor,  FACIT
Se sidor ur boken>>Övningsutrustning för praktisk tillämpning i ett fungerande elnät.
​​​​​​​Nr. PE 2