Full spänning i klassrummet

holistiskt lärande för modern elutbildning

Nu är den här....


Nu finns de pedagogiska övningar som låter eleven  själv uppleva praktisk ellära. Varför 120 graders förskjutning i trefas? Hur blir det en Flytande nollpunkt? Vad är neutralledarens och skyddsled-arens funktion? Hur uppstår vagabond-ernade ström? Det och mycket mer blir lätt att förstå när Det abstrakta i elläran blir  verkligt!

Läs mer om de nya övningarna>>>>


Facit FINns nu tillgängligt fr o m v 38

l

Lär känna vårt koncept för Praktisk Ellära!
Hur använder du det och hur uppnår du kursmålen?
Vad är senast uppdaterat?
Månadens elprogram
  Ta del av hur andra använder Modern Elmiljö och låt dig inspireras!